Spelregels

MobielGedeeld heeft een aantal autodeelregels opgesteld die van toepassing zijn op het gebruik van onze deelauto’s. Deze regels zijn:

 • Gebruik de deelauto nooit zonder reservering. Rijden zonder reservering veroorzaakt onduidelijkheid omtrent de beschikbaarheid van de deelauto. Het is niet eerlijk naar uw medegebruikers;
 • Reservering kunnen tot [een] uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annuleert u korter dan een uur van te voren, dan wordt [de gereserveerde tijd] in rekening gebracht;
 • Zet de deelauto niet terug met een lege tank. Wij raden het aan om er als gebruiker op toe te zien dat de tank tenminste voor 1/3 is gevuld bij het terugzetten van de deelauto. Dat doet u gewoon voor elkaar;
 • Er ligt een tankpas in de deelauto. De pincode van deze tankpas ontvangt u separaat. Bewaar deze NIET in de auto. Bij het tanken is het belangrijk dat u de actuele kilometerstand invoert;
 • De tankpas is uitsluitend bedoeld voor het verkrijgen van brandstof voor de MobielGedeeld deelauto waarin hij ligt opgeborgen;
 • Mocht de tankpas het onverhoopt niet doen, of wordt deze niet geaccepteerd bij het tankstation, dan kunt u de kosten voor de brandstof op vertoon van de originele rekening verhalen op MobielGedeeld;
 • Het is belangrijk dat de deelauto telkens nadat u hem heeft gebruikt terug zet op de toegewezen thuislokatie;
 • U dient als goed huisvader met de deelauto om te gaan en deze alleen te gebruiken op openbare wegen die toegankelijk zijn voor personenauto’s. Let op dat u de juiste brandstof tankt en check regelmatig de overige vloeistoffen in de auto;
 • Parkeer de deelauto altijd op een veilige plek en sluit hem goed af;
 • Het kentekenbewijs, de groene kaart en de nodige gebruiksaanwijzingen zitten in een zwarte map die in de deelauto ligt, laat deze daar liggen;
 • Houd de deelauto schoon, prettig voor u en voor uw medegebruikers;
 • Roken is verboden in het voertuig, zo ook het vervoeren van (huis)dieren;
 • Het is niet toegestaan de deelauto te gebruiken voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, het geven van rij-instructie, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten, om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen, of om daarop dak bagage of andere daklast aan te brengen of de auto over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering;
 • Het is niet toegestaan om voorwerpen of stoffen in de deelauto te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrengen aan de auto;
 • De deelauto is voorzien van een radio met blue-tooth verbinding waarmee u uw telefoon kunt verbinden om handsfree te telefoneren (zie gebruiksaanwijzing in de auto). Voor uw veiligheid en die van anderen hopen wij dat u daar gebruik van maakt;
 • Controleer voor het gebruik de deelauto op schade. Constateert u schade, meldt deze dan zsm bij MobielGedeeld (contactgegevens staan hieronder);
 • Meldt schade, diefstal en ongevallen direct bij de politie. Er ligt een schadeformulier in de deelauto. Neem tevens direct contact op met MobielGedeeld;
 • Het is niet toegestaan om een deelauto in geval van schade of defect zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te (doen) repareren;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van kinderen en dient dus zelf zorg te dragen voor een goedgekeurde kinderstoel;
 • Let u goed op uw unieke MG kaart. Voor het aanvragen en registreren van een nieuwe kaart brengt MobielGedeeld u EUR 25 in rekening;
 • Zoals u zult begrijpen is het niet toegestaan om de deelauto te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • In iedere MobielGedeeld auto vindt u een beknopte gebruiksaanwijzing van het betreffende voertuig.

Voor dringende vragen kunt u altijd bellen met ons service nummer: 0485 311304, of een email sturen naar: info@mobielgedeeld.nl

We wensen u veel plezier met uw deelauto!

Met vriendelijke groet,

Het MobielGedeeld Team