Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. MobielGedeeld B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies. Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van MobielGedeeld B.V.. Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. MobielGedeeld B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.

Copyright: 2014 MobielGedeeld B.V. / Alle rechten voorbehouden.